+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Za uplynulých sedm týdnů zimního semestru akademického roku 2017/2018 toho Agora zvládla celkem dost. Posuďte sami.

Ve čtvrtek 12. 10. se na PedF UK odehrál již 4. ročník největší studentské akce na zahájení semestru – Dvorky 2017, na kterých Agora, stejně jako ostatní spolky a studentské oborové rady, se svým stánkem nemohla chybět.

Se začátkem semestru jsme spustili dva celosemestrální kurzy – již popáté jsme společně se vzdělávacím programem Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni připravili pro studenty fakulty kurz o tom, jak využít dokumentární film ve výuce, kurz je nově rozšířen o prvky filmové výchovy. Dále jsme začali spolupracovat se studentem PedF UK a DAMU Janem Mrázkem a zahájili jsme na fakultě kurzy improvizace pro učitele. O to naučit se, jak před tabulí improvizovat, byl velký zájem, a tak běží dokonce dva turnusy tohoto kurzu.

Zahájili jsme také vzdělávací program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, pro který se Agora stala místním centrem. Více o něm se můžete dozvědět přímo v samostatné záložce na našem webu.

Jelikož jsme si vědomi, že sezení při přednáškách a seminářích může naše tělo velmi zmáhat, rozhodli jsme se pro každotýdenní cvičení jógy. To probíhá každé úterý od 19:45 v prostorách fakulty a vede ho přímo jedna z radních spolku – Eliška. Více info zde.

Fakulta ve spolupráci s námi uspořádala 25. října komentované promítání filmu Dobrý voják Švejk za přítomnosti prof. Vlnase a dr. Raka. Pravá filmová atmosféra byla dotvořena i popcornem.

Navázali jsme po prázdninové pauze také na tradici našich společných snídaní a 30. 10. se před studijním oddělením naskytla všem studentům i zaměstnancům možnost začít ráno ve francouzském stylu a posilnit se před přednáškami a povinnostmi dne. Další snídaně ve stylu jiné země bude již brzy!

V uplynulých semestrech jsme pořádali s dr. Petrem Kourou komentované promítání dílů z cyklu České století. Toto promítání mělo velký úspěch, takže jsme na něj velice rádi navázali promítáním dalším. Cyklus nese název Zapomenuté filmové poklady a první film – Daleká cesta – jsme s odborným komentářem odpromítali 8. listopadu. Datum dalšího promítání zveřejníme co nevidět.

Stejně jako v minulých letech, ani letos jsme nevynechali možnost uctít památku 17. listopadu let 1939 i 1989 a poděkovat tak za to, že můžeme nyní žít v demokracii, o kterou je ale třeba dále usilovat, pečovat a dávat pozor, aby nebyla poškozena. U Hlávkovy koleje jsme tak položením věnce vzdali hold zabitým studentům z roku 1939. Na Národní třídě a na Albertově jsme vzpomněli na období listopadu 1989, který řada z nás sice nezažila, ale jehož odkaz neseme nejen jako budoucí učitelé hrdě dál.

A na konci listopadu jsme pořádali otevřenou radu, kde si zájemci o členství mohli vyzkoušet, jaké to je tvořit spolkové projekty.