+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

🎥 🎞 Studentský spolek Agora vás zve na komentovanou debatu s přední českou dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou.

💬 Hlavními body debaty budou její časosběrné dokumenty – tedy složitost jejich přípravy, realizace i zpracování. Zajímat nás jistě bude i subjektivní pohled autorky na jednotlivé postavy jejích příběhů.

❓Neopomenutelnou částí diskuze bude i život paní Třeštíkové a jak její práce ovlivnila její osobní život nejen z hlediska časové náročnosti a přípravy.

🌀 Debata je určena pro všechny, nejen pro studenty PedF. Kdo dřív přijde, tak ten má lepší místa.

27. 2. 2018 I 17:00 I R112 I Pedagogická fakulta UK

Více informací na facebookové události