+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Po roce byla opět zvolena nová rada spolku!
Při slavnostním předávání čestného členství zvolili členové i novou sestavu rady a kontrolní a smírčí komise. Letos už se nám daří směřovat radu k alespoň minimální genderové vyváženosti, protože pozice radního pro projekty se chopil Petr Červ, jediný muž v radě. Vystřídal tak Zuzanu Martínkovou, která se přesouvá na pozici radní pro komunikaci. Židli změnila také Veronika Valínová – stala se místopředsedkyní a její místo radní pro marketing obsadila Lenka Nováková, radní nováček. Tereza Marešová svůj post obhájila a zůstává tajemnicí spolku. Nejvyšší křeslo pak náleží Veronice Müllerové, která se s elánem a nadšením pustila do předsednictví spolku.

Předsedou kontrolní a smírčí komise zůstává osvědčený Miroslav Kotrs, jinak však byla komise zcela obměněna. Její členkou se staly Daniela Čechová, loňská předsedkyně, a Eliška Andělová, která také opusila svoje místo v radě.

Nová rada se okamžitě pustila do řešešní projektů pro zimní semestr, takže můžeme prozradit, že se rozhodně je na co těšit.