+420 777 699 972 info@spolekagora.cz
Záštita děkana PedF UK spolupráci s DofE

Záštita děkana PedF UK spolupráci s DofE

Agora se v říjnu roku 2017 stala místním centrem vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. V létě letošního roku udělil děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na které Agora působí, této spolupráci záštitu. Děkujeme panu děkanovi prof....