+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu
Od roku 2017 je Agora místním centrem programu DofE Award. A co DofE Award znamená? Je to prestižní vzdělávací program, který působí ve 140 státech napříč celým světem. Program podporuje komplexní rozvoj osobnosti, a to u mladých lidí ve věku 14 až 24 let. Mladí lidé si sami definují své cíle, které jim pomáhají prohlubovat vytrvalost, překonávat a formovat sebe sama a v neposlední řadě se také učit nové věci a poznávat nové lidi. Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu založila britská královská rodina, která program dodnes podporuje.

Agora se rozhodla, že se stane centrem pro další působení tohoto programu a přivede ho tak na půdu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Program je vhodný nejen pro studenty samotné, ale je také velmi inspirativní pro budoucí učitele, kteří si poznatky z něj mohou přenést do svého budoucího zaměstnání a mohou tak najít další aktivitu pro rozvoj svých žáků.

 

Programu udělil oficiální záštitu děkan PedF UK prof. Michal Nedělka.

 

Program taktéž nabízí, například pro učitele z praxe, možnost zapojit se jako vedoucí a projít školením, které je akreditováno MŠMT – více info zde.

Chcete se o tomto programu dozvědět více? Podívejte se na webové stránky, nebo kontaktujte naši koordinátorku, kterou je Soňa Vyskočilová (sona.vyskocilova@dofe.cz). Těšíme na vaše zapojení!

__________________________________________

Dne 18. 10. 2017 proběhlo na půdě PedF UK slavnostní zahájení, na kterém byl přítomen děkan PedF UK prof. Michal Nedělka a také ředitel české národní kanceláře programu dr. Tomáš Vokáč. Za Agoru přebrala certifikát předsedkyně spolku Daniela Čechová. Po slavnostním zahájení následovala beseda s absolventem programu Petrem Kolaříkem.

__________________________________________

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 navštívili naši fakultu kolegové z Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová a Robert Sabo. Společně jsme v rámci interaktivní přednášky diskutovali o konceptu implementace programu v akademickém prostředí, jelikož na PedF UK bude od ak. roku 2018/2019 též volitelný předmět, který se bude DofE věnovat. Studenti navazujícího magisterského studia, kteří ho absolvují, získají nejen kredity, ale také se z nich stanou certifikovaní vedoucí programu.

Máte dotaz?

12 + 1 =

Studentský spolek Agora z.s.

Email:
 info@spolekagora.cz
Adresa: Myslíkova 208/7, Praha 1 – Nové Město 110 00