+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Who run the world? GIRLS!

Ve středu 21. 6. 2017 proběhlo setkání Sněmu spolku, a jelikož má Rada i Kontrolní a smírčí
komise vždy mandát na rok, a to od června do června, bylo to setkání volební. Po přivítání a
organizačním sdělení předsedkyně Zuzany Režné následoval proslov jednoho z členů, který je
ve spolku skoro od počátku spolku (2013) Pavla Namysla a následně promluvil předseda
partnerské studentské organizace Studentské rady FF UK Martin Lundák. Členové Agory se
tak mohli dozvědět, jak to ohledně studentských aktivit a spolků chodí na FF UK.
Dále si Sněm odhlasoval drobné a spíše kosmetické změny ve svých stanovách a Rada
informovala o projektech a o novinkách ze schůzky studentských organizací s vedením
fakulty.

Z voleb vzešla nová Rada, která je genderově značně nevyvážená, což ale na PedF UK nikoho
nepřekvapuje. Svůj post radní pro marketing obhájila Veronika Valínová, tajemnicí byla
zvolena Tereza Marešová, post radní pro projekty obsadila Zuzana Martínková, novou radní
pro komunikaci byla zvolena Eliška Andělová, na post místopředsedkyně spolek zvolil
Veroniku Műllerovou a jako předsedkyni si Agora vybrala Danielu Čechovou.
Následovaly volby do Kontrolní a smírčí komise, kam byla zvolena ex-předsedkyně Zuzana
Režná, dále členka Barbora Petrovická a konečně muž Miroslav Kotrs.