+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Agora se v říjnu roku 2017 stala místním centrem vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. V létě letošního roku udělil děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na které Agora působí, této spolupráci záštitu. Děkujeme panu děkanovi prof. Michalovi Nedělkovi!

Díky skvělé podpoře fakulty a nasazení pro celou věc se také studenti mohou od nového akademického roku těšit na volitelný předmět, který se bude DofE věnovat a po jehož absolvování se studenti navazujícího magisterského studia stanou certifikovanými vedoucími programu. Mohou tak posléze ve škole, kde budou učit, dalšími prostředky podporovat své žáky v tom, co je baví.