+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

Nová rada spolku

Po roce byla opět zvolena nová rada spolku! Při slavnostním předávání čestného členství zvolili členové i novou sestavu rady a kontrolní a smírčí komise. Letos už se nám daří směřovat radu k alespoň minimální genderové vyváženosti, protože pozice radního pro projekty...

Záštita děkana PedF UK spolupráci s DofE

Agora se v říjnu roku 2017 stala místním centrem vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. V létě letošního roku udělil děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na které Agora působí, této spolupráci záštitu. Děkujeme panu děkanovi prof....

Beseda s Helenou Třeštíkovou

🎥 🎞 Studentský spolek Agora vás zve na komentovanou debatu s přední českou dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. 💬 Hlavními body debaty budou její časosběrné dokumenty – tedy složitost jejich přípravy, realizace i zpracování. Zajímat nás jistě bude i subjektivní...

Co se dělo na podzim?

Za uplynulých sedm týdnů zimního semestru akademického roku 2017/2018 toho Agora zvládla celkem dost. Posuďte sami. Ve čtvrtek 12. 10. se na PedF UK odehrál již 4. ročník největší studentské akce na zahájení semestru – Dvorky 2017, na kterých Agora, stejně jako...

R E B R A N D

Pojďme si říct nejdřív nějaká čísla… Spolek je na světě už čtvrtý rok, od tří nadšenců s bláznivou myšlenkou jsme se rozrostli o dalších třicet tři, rozvíjeli se za tří předsedů a zorganizovali desítky akcí a projektů. Agora ušla dlouhou cestu a jelikož se, jako...

Zvolena nová rada našeho spolku!

Who run the world? GIRLS! Ve středu 21. 6. 2017 proběhlo setkání Sněmu spolku, a jelikož má Rada i Kontrolní a smírčí komise vždy mandát na rok, a to od června do června, bylo to setkání volební. Po přivítání a organizačním sdělení předsedkyně Zuzany Režné následoval...

Contact us

15 + 6 =

Studentský spolek Agora z.s.

Email:
 info@spolekagora.cz
Adresa: Myslíkova 208/7, 110 00 Prague, Czech Republic