+420 777 699 972 info@spolekagora.cz

The Duke of Edinburgh International Award
In 2017, Agora became a local centre of the DofE Award program. DofE Award is a prestigious education program which serves in more than 140 countries across the world.

It supports complex personal development with people from 14 to 24 years. Young people in the program define their personal goals which help them to deepen persistance, form their selves, learn and meet new people.

 

Bellow information is available only in Czech

 

Program taktéž nabízí, například pro učitele z praxe, možnost zapojit se jako vedoucí a projít školením, které je akreditováno MŠMT – více info here.

Chcete se o tomto programu dozvědět více? Podívejte se na webové stránky, nebo kontaktujte naši koordinátorku, kterou je Soňa Vyskočilová (sona.vyskocilova@dofe.cz). Těšíme na vaše zapojení!

__________________________________________

Dne 18. 10. 2017 proběhlo na půdě PedF UK slavnostní zahájení, na kterém byl přítomen děkan PedF UK prof. Michal Nedělka a také ředitel české národní kanceláře programu dr. Tomáš Vokáč. Za Agoru přebrala certifikát předsedkyně spolku Daniela Čechová. Po slavnostním zahájení následovala beseda s absolventem programu Petrem Kolaříkem.

__________________________________________

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 navštívili naši fakultu kolegové z Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová a Robert Sabo. Společně jsme v rámci interaktivní přednášky diskutovali o konceptu implementace programu v akademickém prostředí, jelikož na PedF UK bude od ak. roku 2018/2019 též volitelný předmět, který se bude DofE věnovat. Studenti navazujícího magisterského studia, kteří ho absolvují, získají nejen kredity, ale také se z nich stanou certifikovaní vedoucí programu.

Contact us

15 + 5 =

Studentský spolek Agora z.s.

Email:
 info@spolekagora.cz
Adresa: Myslíkova 208/7, 110 00 Prague, Czech Republic